Geleceğe Değer Bir Eğitim

Değerler Eğitimi Neden Önemlidir?

Dünyamızda yaşanan değişimlerin hızı, insanların yaşama şekillerini de aynı hızla değiştirip zenginleştirmektedir. Değişim sürecindeki bu hız, hayatı birçok yönden etkilemekle birlikte kültürel anlamda olumsuz örnekler de ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle şiddet içeren televizyon programları, bilgisayar oyunları ve filmler, güvenli olmayan internet siteleri, yükselen şiddet eğilimleri, doğru olmayan davranışlar değerler ve kültürel alandaki bozulmalara örnek olarak verilebilir ve bu sorunlar Değerler Eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Bundan dolayı okulumuzda yönergesine tabi olarak Değerler Eğitimi ders ve uygulamaları yapılmaktadır.

Değerler Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

Çocuklarımızı kültürel değerlerine bağlı, saygı ve sevgiyi temel olarak alan fertler olarak topluma kazandırmak; bilimsel gelişmelere açık, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, doğru kullanabilen bireyler olmasını sağlamak, yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu onlara hissettirmek, çevresindekilere karşı sorumluluklarını öğrenmesinde yardımcı olmak, milli ve manevi kültür öğelerini öğretip yaşatmalarını sağlamak, çağın gerekli kıldığı bilgi ve becerilerle donatıp onları hayata hazırlamaktır.

Değerler Eğitiminin En Temel Hedefi

Toplumumuzun geleceği, doğru karakterli ve iyi yetişmiş bireylerle zenginlik kazanacaktır. Öğrenim sürecindeki her çocuğumuzun, milli ve evrensel değerleri kazanmış ve tüm bu değerleri, karakterine yansıtabilmiş bireyler olarak varlık göstermesi bu projenin en temel hedeflerindendir.

Eral’de Değerler Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Eğitimin gerçekleştirilmesi için hazırladığımız çalışma planı önem arz etmektedir. Okulumuzda öğrencilerimizi de aktif tutacak bir işleyiş planı oluşturulmuştur. Her bir değere yönelik uygulamalarımız şu şekildedir:

  • Değer temasıyla ilgili görsel materyallerin izletilmesi.
  • Ayın değeriyle ilgili bilgi paylaşımının yapılması.
  • Öğrencilerin konu ile ilgili taramaları yaparak (hikâye, masal, müzik, sanat çalışmaları vb.) çalışmalar hazırlaması.
  • Değerler Köşesi ve sınıf panoları oluşturma.
  • Yarışmalara yönelik hazırlıklar.

Değerler Eğitimimiz Hangi Etkinliklerden Oluşur?

Program, birbirini tamamlayan etkinlikleri içermektedir:

  • Sınıf İçi Etkinlikler
  • Okul İçi Etkinlikler
  • Aileye Yönelik Etkinlikler

Değerler Eğitimi Takvimimizde Neler Var?

Hazırladığımız yönergemizde yıl içerisinde aylara göre işlenecek değerler, ayın değeriyle ilgili haftalık yapılacak çalışmalar ve ayın sonunda yapılacak yarışmaların tamamı yer almaktadır.

Ekim: Hijyen Resim Yarışması
Kasım: Sorumluluk Hikâye Yarışması
Aralık: Özgürlük Karikatür Yarışması
Ocak: Barış Şiir Yarışması
Şubat: Saygı Kısa Film Yarışması
Mart: İş Birliği Karikatür Yarışması
Nisan: İyi İnsan Hikâye Yarışması
Mayıs: Sevgi Şiir Yarışması

Değerler Eğitimi ile geçmişten gelen ve geleceğe aktarılan kültürel değerlerimizin yaşatılması, benimsenmesi, öğrencilerimize bir insan ve bir vatandaş olarak ayrıcalık kazandırarak kişiliklerini oluşturmasında önemli yapıtaşları olacaktır.

Değerler Eğitimi sayesinde çocuklarımız, “Sevgi, Saygı, Barış, Güven, Dostluk, Dürüstlük, İyilik ve Hoşgörü, İş birliği, Özgüven, Vatanseverlik… vb.” gibi temel değerlerin yanı sıra iyi vatandaş, iyi insan olarak bu değerleri yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yarınlarımızın sağlıklı toplumunu oluşturacaktır. Geleceğimiz için en büyük yatırım, okullarımızda Değerler Eğitimi derslerinin verilmesiyle olacaktır.

Bu yazı 1 Ekim 2021 tarihinde kategorisinde yayınlandı.
Önceki Yazı

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram