İSG Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Okul ve kurumlarımızda çalışan ve öğrencilerin çalışma/eğitim ortamları ile öğrenme süreçlerinin sağlık ve güvenlik bakımından daha üst seviyelere taşınmasına usul ve kurallar uygun şekilde önem veririz.

 1. Okul / kurumlarımızda yapılan her türlü bakım, onarım, tamirat vb. işlerde iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve takibinin yapılması.
 2. Okul / kurumlarımızda çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin alınmasını sağlanması.
 3. Okul / kurumlarımızda çalışan tüm personelin ve öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim görmeleri için sınıf temizliğine önem verilmesi, teneffüslerde sınıfların havalandırılması, öğrenci sayısına uygun büyüklükte içinde çöp poşeti bulunan kapaklı çöp kovasının bulundurulması.
 4. Engelli durumundaki çalışan ve öğrenciler için tesis edilmiş rampaların mevzuata uygun olarak ve sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi.
 5. Okul bahçe kapısının bağlantı noktalarına dikkat edilmesi, devrilmeyi önleyecek tedbirler alınarak, gerekirse ek bağlantılar yapılması, caddeye ya da araç geçişinin yoğun olduğu sokağa açılan okul önlerinde araç hız kesicilerin konulmasının sağlanması.
 6. Yağışlı ve karlı havalarda merdiven, yürüyüş yollarının kaygan duruma gelmesi nedeniyle kayarak düşmeleri önlemek için zeminin buzlanmaya ve kaymalara karşı uygun araç gereçle temizlenmesi, gerekli uyarı işaretlerinin konulması ve tedbirlerin alınması.
 7. Okul bahçesinde bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçlerinin (masa, kale direkleri, basketbol potaları vb.) tehlike arz etmeyecek şekilde montajı, onarımı ve sürekli kontrolünün yapılması.
 8. Sınıf, koridor, laboratuvar, atölye, kütüphane, kantin ve merdiven boşlukları başta olmak üzere okul çevresindeki tüm birimlerde bulunan pano, dolap, levha, camlı-camsız her türlü çerçeve pencere sistemi , merdiven korkuluğu ve benzeri eşyanın sabitlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması.
 9. Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme riski oluşturmasını önlemek amacıyla açıklığın 10-15 cm ile sınırlandırılması.
 10. Tuvaletlerin temiz tutulması, günde en az 3  kere iyice yıkanması ve günlük temizliği yapılması, yeterince havalandırılması, koku oluşmasını önleyecek tedbirleri alınması, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılması, lavabo taşları düşmeyecek şekilde duvara montajının yapılması. Sağlamlıklarının sık sık kontrol edilmesi.
 11. Anaokulu/anasınıfı öğrenci tuvaletlerinde hiçbir şekilde kilit sisteminin olmaması ve tüm tuvaletlerde kabin kapılarının dışa açılır olması.
 12. Bina iç ve dışında kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapılması esnasında “Dikkat Kaygan Zemin”tabelasının koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın kaldırılması.
 13. Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması.
 14. Merdiven boşluklarından düşmeye karşı önlemin(merdiven ağları, perde, korkuluk vs.) alınması.
 15. Herkesin kullanımına açık yerler dışında kalan bölümler (kazan dairesi, jeneratör odası, Elektrik pano odası vb.) sık sık kontrol edilmeli, sorumluların bulunmadığı durumlarda ise kilitli tutulması.
 16. Okul/kurumlarımızdaki katlardaki acil çıkış yön levhalarının ilgili yönetmelik ve standartlara uygun, normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ” acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva etmesi.
 17. Okul/kurumlarımızdaki tüm katlar için, mimari proje üzerinde kaçış yollarının yangın merdiveninin,yangın dolapları ve elektrik panolarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği “Acil Durum Tahliye Planı” hazırlanarak uygun yerlere asılması.
 18. Eğitim yapısı içerisindeki derslik, ana sınıfı dersliği, laboratuvar, çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu, ıslak hacim kabin kapıları gibi bütün kapılar konumları ve yerlerine bakılmaksızın çıkış/kaçış yönüne doğru açılması.
 19. Okul/kurumlarımızdaki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır, önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Herhangi bir yapının içinde serbest kaçışları engelleyecek şekilde kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenlerin takılamaması.
 20. Okul/kurumlarımızda bulunan ana pano ve tali elektrik panolarında standartlara uygun kaçak akım röleleri tesis edilmeli, elektrik kabloları tehlike oluşturacak şekilde düzensiz ve dağınık bulundurulmaması, açıkta olan kablolar kanal içerisine alınarak daha güvenli bir ortam oluşturulması.
 21. Az tehlikeli okul/kurumlarımızda, az tehlikeli alanlar için her 500 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet,tehlikeli okul/kurumlarımızda 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet, ayrıca her müstakil alan için 1adet olmak üzere uygun tipte 6 kg’lik kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır bulundurulması, bu cihazların yılda bir defa periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, dolumlarının ise 4 yılda bir yapılması, yerlerine dolum esnasında yedeklerinin konulması, yangın söndürmecihazlarının görünür ve kolay erişilir yerlere konulması, yangın dolabı kontrol formunun 4 aylıkperiyotlarla doldurularak kontrollerinin yapılması,
 22. Yangın alarm butonlarının görünür yerde ve çalışır durumda olması.
 23. Okul/kurumlarımızdaki kantin, çay ocağı, mutfak ve yemekhanelerde kullanılan doğalgaz kazanlarının  hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenecek korunaklı yapı içerisine alınması,
 24. Okul/kurumlarımızın bahçesinde bulunabilecek kuru ot, kuru yaprak, kurumuş dal vb. atıkların yangına sebep olmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
 25. Çatı giriş kapısının devamlı kapalı ve kilitli tutulması. Çatıya okul/kurum yetkilisinin izni olmadançıkılmaması, çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması, çatı aralarının periyodik olarak temizlenmesi.
 26. Atölye/laboratuvarlardaki çalışma şartlarını belirten tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araç gerecin özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılması.
 27. Atölye/ laboratuvarlardaki araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını kılavuzunauygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulması sağlanması.
 28. Çalışmaya başlamadan önce ve iş bittikten sonra çalışma ortamının, makine ve teçhizatın kontrolleri grup öğretmeni tarafından yapılması, iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen unsurlar belirlenip hemen müdahale edilmesi.

Okul/kurumlarımızda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için okul/kurum Yöneticilerince yukardaki konular hakkında gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasına önem gösterilmektedir.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram