İlke ve Değerlerimiz

Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmiş Türkiye idealine ve Türk kültürünü korumanın önemine inanmış bireyler yetiştirmek, bu ilke ve değerlerimize uygun  personel istihdam etmek vazgeçilmez ilkemizdir.
Ulus olma bilincimizin temel taşı olan Türkçemizi doğru konuşma ve yazma yetisini öğrencilerimize kazandırarak bunu geliştirmek öncelikli amacımızdır.
“Bilim ve akıl” eğitim-öğretimde temel yol göstericimizdir. Bu doğrultuda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, bunlardan yararlanmak önceliğimizdir.
Her bireyin özgün ve saygın bir değer olduğuna inanırız. Öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli ilişkilerini bu inancın gerektirdiği saygı ve güven çerçevesinde geliştirerek velinin eğitim sürecine katılmasını sağlamayı amaçlarız.
“Kurumsal Bağlılık” kavramını özümseyerek bireysel yeteneklerini kurum için birleştirebilme, başarıya da başarısızlığa da paydaş olabilme bilinciyle çalışırız. Güven, bu kurumsal bağlılığı ve kültürü yaratmanın en temel ögesidir, bundan dolayı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, kurumumuzun vazgeçilmez unsurudur.
Kurumla ilgili her görevi önemseyerek görevlerimizi ertelemeden, mazeret üretmeden ve mutlaka zamanında yapmayı hedefleyerek çalışırız.
Her fikri kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayarak eleştirileri hoşgörü ve dikkatle dinlemek, kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak görmek ve bunlardan yararlanmak değişmez ilkemizdir.
Okulumuz  personeli, eğitimin amaçlarına ve misyonuna uygun davranır, ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve eğitim kurumumuzun  misyon ve vizyonu doğrultusunda hareket eder.
Kurumumuz  farklılıklara saygı duyar; ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken ve diğer nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmasına hiçbir şekilde izin vermez.
Eğitim kurumumuz, doğadaki tüm varlıkların yaşama haklarına koşulsuz şekilde  saygı duyarak  duyarlı davranır.
Okulumuz, Öğrencilerin mesleki etik değerleri içselleştirmeleri için onlara davranışları ile örnek olur.
Okulumuz, öğrencilerin öğrenme hak ve özgürlüklerini korur, öğretim yöntem ve teknikleri ile materyallerini sürekli geliştirerek, çağdaş ve nitelikli eğitim alma haklarını destekler.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram