Genel Müdürümüzün Mesajı

Sevgili öğrenciler, değerli veliler ve öğretmenler…

Eğitim; bireylerin ve toplumun gelişmesini sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen, millî ve manevî değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere aktaran; vazgeçilemez ve ertelenemez bir süreçtir. Bunun içindir ki; bir ülkenin kendisini nasıl tanıttığının ve kendisine nasıl bir gelecek kurduğunun en önemli göstergesi, o ülkenin eğitim seviyesi ve gençleri ne ölçüde hayata hazırlayabildiğidir.

Nitekim; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz M. Kemal ATATÜRK de “Eğitimdir ki, bir milleti ya hür bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder” özdeyişiyle bu konunun altını çizmiştir.

Çağımızda, milletler arasında; bilgi ve teknoloji toplumu olmak, rekabette üstünlük sağlamak amacıyla amansız bir yarış sürmektedir.  Şüphesiz günümüzde ve gelecekte en önemli şey bilgidir. Hatta bilgiyi sosyal ve ekonomik hayatta kullanabilmemiz en az bilgi kadar değerlidir. Ülkemizin de bu yarışta başarılı olması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmesinin en kalıcı yolu, iyi bir eğitim sisteminden ve bunun başarılı bir şekilde uygulanmasından geçmektedir.

Millî eğitim sistemimize önemli katkı sağladığına inandığım ERAL Okullarının kurucu temsilcisi gerektiğine gönülden inanan kurucu arkadaşlarımla beraber yola çıktığımızdan bu güne dek hep kaliteli bir kurum olmaya çalışıyoruz.

Önce iyi insan yetiştirmeyi hedefleyen, aklın ve bilimin ışığında, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi gerektiğine gönülden inanan kurucu arkadaşlarımla beraber yola çıktığımızdan bu güne dek hep öğrencilerimize her alanda destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu desteğimizdeki samimiyetimizi okulumuzda iyi bir eğitim sistemi kurarak ve yetkin öğretmenlerle yolumuza devam ederek gösterdiğimize inanıyoruz.

En değerli varlıkları olan çocuklarını bize emanet eden ve en değerli yatırımın çocuklara verilecek iyi bir eğitim olduğunu savunan Sayın velilerimiz… Başarının ilk anahtarının okul-veli-öğrenci üçgeni olduğunu hatırlatmak isterim. Başarıya giden yolda samimi bir iş birliği içinde olmayı diliyor, ben ve kurucu arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyorum…

Ersan Altıok
Eral Okulları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram