Eral'da Anaokulu

Eral'da Anaokulu

Eğitimin en temel basamağı olan anaokulu öğrencilerimiz 3 yaş (36 AY) itibari ile okulumuza kabul edilmektedir.
İletişime Geçin
Anaokulu Eğitim programında “PROJE TABANLI Aktif Öğrenme” modeli ve “İKİNCİ ADIM Programı” birbirine entegre bir yapıda uygulanır.
İkinci Adım Programı çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. Okul öncesi (4 yaş), Ana Sınıfı (5 yaş), 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış programları vardır. Her sınıf düzeyinde Empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirir

Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen programın uygulama sonrasında;

 • Okul iklimini olumluya çevirdiği,
 • Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların indirgendiği,
 • Akademik başarının arttığı gözlemlenmiştir.

Eğitim programımız 5 temel başlıkta planlanmıştır.

Çocuk Merkezlidir
MİNİLERDE her bir öğrencinin kendi dünyasının, kendi becerilerinin ve yeteneklerinin olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla eğitim programları tasarlanırken öğrenciyi tanımak ve ona yaklaşımın nasıl olacağına karar vermek adına belirli yollar çizilmektedir. Her bir öğrencinin farklı olduğu bilgisiyle öğrencilerle temas eden eğitimcilerimiz oyunlarda, materyal seçimlerinde öğrencileri özgür bırakarak onların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamaktadır.
Oyun Temellidir
Çocuk oyun aracılığı ile öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi şekilde oyun sırasında ifade eder. Birçok beceriyi ve kazanımı oyun sırasında alır ve kendini geliştirir. Dolayısıyla çocuğun dili oyundur. MİNİ anaokulu programında oyun eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak yer almaktadır. Hazırlanan eğitim programlarında öğrencinin oyun içinde becerilerini geliştirmesi ve kazanımlarını tamamlaması esas alınmaktadır.
Eklektiktir
Dünya üzerinde okul öncesi öğrencilerinin eğitim süreçlerinde kullanılan ve farklı beceri alanlarına hitap eden pek çok eğitim yaklaşımı bulunmaktadır. MİNİLER kendi anaokulu eğitim programlarını hazırlarken 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek adına farklı eğitim kuramlarını incelemiş ve bunlardan en verimli olacak şekilde kendi eğitim modelini oluşturmuştur.
Keşfederek Öğrenme Önceliklidir
Bu yaş grubunda yer alan öğrenciler için ezber ve tekrara dayalı bir eğitim yapılanması yerine merak uyandırmak ve keşfetmesini sağlamak temelinde bir eğitim süreci yürütmek hem öğrencinin katılımını sağlamak hem de oyun oynayarak öğrenmesini arttırmak adına daha faydalı olmaktadır.

MİNİ anaokulu eğitim programları; öğrencinin çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder.
Sarmaldır
MİNİ anaokulu programı çerçevesinde hazırlanan eğitim programları farklı kazanımları farklı etkinliklerle tekrar tekrar ele alarak bu kazanım ve becerilerin gelişmesini ve pekiştirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle verilen eğitimin kalıcı olması ve öğrencinin bir üst kurum olan ilkokul süreçlerine geçişlerinde bir kalıcılık sağlanmış olacaktır.

Ana sınıfı öğrencilerimiz, oyun ve proje tabanlı öğrenmeye önemli bir yer ayıran programımız ile yeni şeyler öğrenmenin keyfini yaşarken ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfediyorlar. Kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda; hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, kültürel değerlerini ve geleneklerini tanıyan, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyorlar.

MİNİ ana sınıfında birey ve süreç odaklı eğitim programımız kapsamında yol haritamızı oluştururken;
 • Oynarken Öğreniyorum
 • Dinliyorum - İzliyorum - Anlatıyorum
 • Hayal Ediyorum - Tasarlıyorum - Oluşturuyorum
 • Çizgiler Dünyasını Tanıyorum
 • Sesleri Fark Ediyorum
 • Eğleniyorum - Deniyorum - Keşfediyorum
 • İngilizce
 • Merhaba Matematik
 • Müzik
 • Drama
 • Görsel Sanatlar
 • Oyun ve Fiziki Etkinlikler
 • Rehberlik

Alanlarından mutlaka yararlanıyoruz…

 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini ve yaratıcılıklarını destekleyen faaliyetler içeren,
 • Kendilerini değerli ve yeterli hissettikleri bir ortamda öğrenmeyi sevdiren ve öğrenmeye karşı merak uyandıran,
 • Öğrenme sürecinde aktif rol almalarına fırsat veren,
 • Yeniliklere karşı esneklik ve cesaret göstermelerini destekleyen,
 • Öğrendiklerini yaşamla ilişkilendirmelerine yardımcı olan,
 • Oyun yoluyla etkili iletişim kurma, kendini ifade etme ve temel yaşam becerilerini edinmelerini sağlayan bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram