İnsan Kaynakları

İş Başvuru Formu

İnsan Kaynakları Politikası

En önemli sermayesi nitelikli insan kaynağı olan okulumuzun temel hedefi; adil, şeffaf, söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Eral’ın geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir iş gücü oluşturmaktır.

Eral okulları İnsan Kaynakları Stratejileri, ‘Yeni Neslin Okulu’ vizyonu doğrultusunda “En çok tercih edilen iş yeri” olma konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için küresel insan kaynakları eğilimlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle bütünlük arz eden uygulamalar benimser ve geliştiririz. Bu sayede tercih edilen iş yeri olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlarız.

Eral’da insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla uyum sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

Faaliyette bulunduğumuz eğitim sektöründe bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi Eral Ailesi takım arkadaşlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını takım arkadaşlarımıza, hizmet verdiğimiz kişilere ve paydaşlarımıza aktarmaktır.

Eral Okulları 2020 yıl sonu itibarıyla kurucu ortaklar dâhil yaklaşık 250 kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır. Eral Okulları çalışanlarının %68’ini, yöneticilerinin ise %72’sini kadınların oluşturduğu, kurucularının ve tüm çalışanlarının yaklaşık %80’i Y Kuşağı’ndan olan, gücünü farklı özelliklere ve yetkinliklere sahip nitelikli insan kaynağından alan bir yapıya sahiptir.

Adil istihdam uygulayarak, çeşitliliği benimseyerek ve katılıma değer vererek, farklı bakış açılarının dile getirildiği ve saygı gördüğü yenilikçi bir çalışma ortamı oluşturur ve buna katkıda bulunuruz. Okul kurum kültürü politikamıza göre takım arkadaşlarımızı liyakata göre işe alır ve ihtiyaç halinde terfi ettiririz.

İş Kanunu içeriğine uyarız. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri için herkese açık ve adil fırsatlar yaratır, bu doğrultuda gelen talepleri destekleriz.

Çalışan verimliliği ve mutluluğunu arttırmak için:

  1. Çalışanların, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak, eğitim ve seminerler düzenlemek,
  2. Sürdürülebilir gelişim için elverişli iş yeri ortamı sağlamak,
  3. Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek,
  4. Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  5. Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimlerine katkıda bulunmak,
  6. Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket etmek ve “Açık Kapı Sistemi”ni uygulamak önceliğimizdir.

Nitelikli Öğretmen ve Çalışan Politikası

Eral Okulları olarak seçme ve işe alma sürecinde dil, din, mezhep ayrımı yapmadan tüm adaylara eşit davranarak tek ölçüt olarak işe uygunluğun aranmasını esas alırız. İşe alım kriterlerimizde eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri önceliğimizdir.

Ekip çalışmasına yatkın, birlikte üretmekten keyif alan, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen, yeniliklere açık olan ve kurumsal kültürümüze uygun şirketimizi ileriye götürecek inovatif bakış açısına sahip bireyleri bünyemize kazandırmayı hedeflemekteyiz.

İyi İnsan Ve Liderlik Anlayışımız

Görev ve sorumluluk alanına bakılmaksızın Eral Okullarında çalışanlarımızdan beklentimiz Önce iyi insan ve lider olmalarıdır. Bizim için;

“Önce İyi İnsan ve Liderlik” = Her gün yeni fikirler üreterek, başkalarıyla iletişimde nezakete öncelik göstermektir.

“Önce İyi İnsan ve Liderlik” = Yöneticinin çalışana, çalışanın iş arkadaşına rehberlik etmesidir.

“Önce İyi İnsan ve Liderlik” = Çalışma arkadaşlarımızın başarılarını takdir etmek, örnek almaktır.

“Önce İyi İnsan ve Liderlik” = 3. kişiler hakkında olumsuz konuşmamaktır.

“Önce İyi İnsan ve Liderlik” = Görev bilincine ve etik değerlere sahip olmaktır.

Performans Yönetimi

Nitelikli çalışanları bünyemize katmak ve var olan çalışanlarımızın bağlılıklarını arttırmak adına çalışanlarımızın katkılarını ve başarılarını ödüllendirmek temel önceliğimizdir. Çalışan performansı her dönem birer kez müdür yardımcısı ve müdür tarafından çalışan değerlendirme formlarıyla değerlendirilmektedir.

Ücret Politikası

Ücret politikasında branş, deneyim, yenilikçi projeler ve verimlilik göz önüne alınır. Her eğitim-öğretim döneminde, ekonomik koşullar ve okul içi dengeler göz önünde bulundurularak, adil bir ücretlendirme politikası uygulanmaktadır.

İşe Alım Süreci

Eral Okulları takım arkadaşlarını İş Kanunu Genel Hüküm ve İlgili Mevzuatı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı gereklerine uygun olarak istihdam eder. Çalışma arkadaşlarımızla iş sözleşmesi ‘Belirli Süreli İş  Sözleşmesi’ olarak yapılır ve süresi bir (1) yıldır.  Deneme süresi 2 aydır.

Öğretmen İşe Alım Diyagramı

İşe alım, şirket içinden veya şirket dışından gerçekleşebilir. Eral Okulları uygun bulduğu kariyer portallarından ilan vermek suretiyle ya da referans sistemi yoluyla işe alım yapabilir. Şahsen başvurular da kabul edilmektedir. 

Mülakat süreci olumlu geçen aday öğretmenlerimizden mini bir sunum yapması istenir. Kurul karşısında sunum yapan öğretmenin yeterli puanı alması durumunda görüşme teklif aşamasına geçer.

İdari ve Yardımcı Personel Alımı Diyagramı

 

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram