Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun eğitim-öğretim vermeyi, bilimsel araştırmalara dayalı çıktı elde etmeyi ve bunların sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan okullarımız;
İlkeli ve prensipli bir yönetim sunmayı,
Küresel rekabet koşullarına uygun, ülke ve bölge koşullarını gözeterek ulusal kalkınmaya katkıda bulunan çevre yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalar yaparak çevreye ve topluma duyarlı bireyler yetiştirmeyi,
Yenilikçi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünen, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen eğitimci kadroya sahip olmayı,
Kurum içi ve dışı eğitim programlarıyla çalışanlarının bireysel yetkinliklerini sürekli artırmayı,
Tüm çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak her çalışanımızın yetkinliklerini yükseltmeyi ve motivasyonunu arttırmayı,
Bilimsel araştırma yapma yeteneğinin artırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan altyapı ve kaynakları iyileştirmeyi ve bunların etkin bir şekilde kullanımını sağlamayı,
Eğitim hedeflerini oluşturarak eğitim-öğretimi sürekli olarak iyileştirerek geliştirmeyi,
Sunulan hizmetlerin en üst düzeye ulaştırılması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmeyi,
Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram