Eral'da İlkokul

Eral'da İlkokul

Modern eğitim sisteminde yaşamımız boyunca kullanacağımız en önemli özellikleri okul öncesinde öğreniyoruz: teşekkür etmek, rica etmek, özür dilemek, öz bakım becerileri… İlkokulda ise bu becerilerin benimsenmesi ve davranış haline gelmesi için öğrencilerimize ışık tutuyoruz.
İlkokulda alanında uzman sınıf ve branş öğretmenleriyle bu becerilere müfredat kazanımları ekleyerek öğrencilerimizi hayata modern eğitim sistemiyle hazırlıyoruz.
İletişime Geçin
Okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Eğitim anlayışımı, bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı temel alır; deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder. Yapılan çalışmalar; öğrencileri üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme becerilerini ve yeterlilik duygularını geliştirmek için araç olarak kullanılır.
İlkokul 1. Sınıftan itibaren 5E öğretim metodu ile hazırlanmış Eğlenceli Bilim dersi ders programımızda yer almaktadır. Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri derslerinin müfredatına paralel olarak işlenen Eğlenceli Bilim dersinde her öğrenciye bireysel olarak gelen deneylerle ve modellemelerle öğrencilerimiz iyi bir Fen okuryazarı olma yolunda ilerlemektedir.
Günümüzün vazgeçilmezi haline gelen Bilişim ve Robotik Kodlama dersi, öğrencilerimizin ilkokuldan itibaren problem çözme becerisini, mantıksal, sayısal ve analitik düşünme sistemini geliştirmelerine, bugünün ve geleceğin dünyasını yakından tanımalarına imkan sağlamaktadır.
Eral ESA (Eğlence-Sanat-Akademi) olarak öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir. Bu tecrübelerdeki kulüplerimiz; öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşur.
Amacımız, öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, ilmi hür, vicdanı hür, fikri hür ve en önemlisi ‘’ÖNCE İYİ İNSAN’’ olarak yetiştirmektir.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram