Anaokullarında Branş Dersleri Neden Olmalı?

Branş dersleri öğrencilerin bedensel, zihinsel ve duyuşsal gelişimlerini en fazla destekleyen dersler arasındadır. Bu dersler öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, estetik gelişim sağlamalarına, özgüven kazanmalarına ve kendilerini tanımalarına dönem itibariyle en fazla katkı sağlayacak derslerdir. Dolayısıyla bu derslerin bu özellikleri nedeniyle amaçlarına uygun kullanılması da önemlidir. Branş derslerimiz engin donanıma sahip, tecrübeli branş öğretmenleri tarafından kendi sınıf ve atölyelerinde verimli bir şekilde verilmektedir.

İNGİLİZCE:
Küçük yaşlardaki çocukların, yabancı dil konuşmayı büyüklerden daha hızlı öğrendiği kanıtlanmıştır. Eral miniler olarak engin tecrübe ve donanıma sahip İngilizce öğretmenlerimizle çocukları kucaklamak ve onlara zengin bilgiler aktarmak için kollarımızı açtık.

YARATICI DRAMA:

Kendilerini ifade edebilme, beden dilini kullanabilme ve iç dünyalarını rahatça dışa vurabilmeleri üzerine egzersizlerle çocukları yönlendirir ve geliştirir. Böylece; ilkokul çağından itibaren birey olmanın ne demek olduğunu, insan ilişkilerini anlamalarını, kendileriyle ve çevreleriyle barışık olmalarının onlara katacağı artıları göstermek ve sağlamaktır 

DEĞERLER EĞİTİMİ:

Yaşayarak öğrenilen, hayatları boyunca işleyecek bir programdır. Çocuklarının kazanmasını dilediğimiz değerler: Huzur, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, alçakgönüllülük, hoşgörü, sadelik ve birliktir. Öğretmenler öğrencilerinin daha güvenli, başkalarına karşı daha saygılı, kişisel yeteneklerinde ve iş birliği gerektiren sosyal yeteneklerinde olumlu bir gelişme göstermelerini amaçlamaktadırlar.

AKIL OYUNLARI (POGEM):

Farklı materyaller ve yönergelerle çocukların görsel algı, dengede tutma, dikkat, odaklanma-konstrasyon, hayal güçlerini, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Kolaydan zora doğru izlenim izleyen akıl oyunları fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim için oldukça faydalıdır.
Pogem de amaç;

  • Temel beceriler kazanmada maksimum başarı
  • Mevcut müfredat dışında kaynak ve içerik
  • Üst düzey düşünme ve araştırma becerisi
  • Motivasyon ve hedeflerin geliştirilmesi
  • Duygusal sosyal gelişim
  • Üretici düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi.

SATRANÇ:

Satranç, beynin hafıza merkezine en çok etki eden alıştırmalardan biri ve mükemmel bir çoklu zekâ oyunudur. Satrançtaki rekabet ilgiyi artırır, zihinsel dikkati yükseltir ve yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır. Çocukların düşünme, dikkat yoğunlaştırma, hesaplayıp karar verme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

BEDEN EĞİTİMİ VE JİMNASTİK:

Kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

EĞLENCELİ BİLİM:

Çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları neden-sonuç ilişkisi kurarken, gözlem ve                                                                                                             araştırma yapabilmeyi çevreye ve doğaya karşı sorumluluk alma soru sorma ve mantık yürütme öğrenirken keşfetme, olayın sonucu sonrasında sorulara kendi cevap ararken bulmayı öğreniyorlar.

GÖRSEL SANATLAR: 

Öğrencilerimiz algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemleri ile katıldığı süreç içinde; dersimizde önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlar, hayal eder, düşünür, kişiselleştirir, hayallerini zihinde resmeder ve konu hakkında düşüncelerini paylaşır. Konuyla ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temayı 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Ortaya çıkan ürünler hakkında konuşularak farklı değerlendirmeler yapılır. 

MÜZİK (ORFF YAKLAŞIMI):

Aktif öğrenme ile yapılandırılmış okul öncesi müzik eğitimi çocuğun yaratıcı, özgüvenli, sosyal iletişim becerileri yüksek bir birey olarak yetişmesini sağlayacağı gibi onun kişiliğine estetik zenginlikler katacaktır. Küçük yaşlardan itibaren böyle bir eğitim anlayışıyla yetiştirilen bir çocuk, ileriki toplumsal yaşamı içinde problem çözme becerileri gelişmiş bir yetişkin olacaktır. Okul öncesi orff ve ritim çalışmalarıyla çocuğun devinişsel alanda vücudun diğer organları arasındaki uyumunu geliştirir.

ROBOTİK KODLAMA:

Matematikten önce mantık öğreniyorlar, olaylara bakış açısı, yaratıcılık yetenekleri değişiyor ve kavram öğreniyorlar, çocukların üretici yanını ortaya çıkararak işe yaradıkları duygusunu geliştirirken özgüvenlerinin küçük yaşta kazanılmasına yardımcı olur. Çocukların gelişimlerinin yetenekleri doğrultusunda gelişmesine fırsat verilir. Kodlama öğrenerek geleceğin mesleklerine daha iyi adaptasyon sağlayabilmelerine yardımcı oluyoruz.

DİSİPLİNLER ARASI DERS YAKLAŞIMI:

Okul öncesi dönemde hedef çocukların yetenek ve ilgilerinin birden fazla eğitim alanlarının kaynaşması ile oluşur. Disiplinler arası eğitimde çocuklar farklı derslere bakış açılarını ortak payda da buluşturarak ortaya koyar. Müzik ile resmin ahengi beden eğitimi hareketleri ile dramanın birleşimi Disiplinler arası, ritmik karakter ve fiziksel beceriler arasındaki ilişki, müziğin çevreyi algılamada ve motor becerilerinin arttırılmasında etkilidir.

Bu yazı 21 Ocak 2022 tarihinde kategorisinde yayınlandı.
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram