Öğrencilerin İngilizce Dersinde Öğretmenleriyle Olan İletişiminin Sınıfta Derse Katılımı ve Başarı Değişenleriyle İlişkisi

Yabancı dil bilmek, sosyal yaşam, iş ve eğitim hayatında bir artıdır.

Son dönemlerde birçok kurum, okul ve üniversite yabancı dil öğretiminde gelişmiş seviyeye ulaşmak adına birçok araştırma yapmaktadır. İngilizce öğretirken, öğretmenler tarafından öğrencilerin farklı yeterlilik seviyelerine, amacına ve öğrenme tarzına sahip oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu farklılıklar nedeniyle, öğretmenler öğrencileriyle farklı iletişim türleri geliştirir.

Yapılan araştırmalar öğrencilerin öğretmenlerini belirsiz, öğüt veren, tatminsiz ve katı davranışlar gösteren biri olarak gördüklerinde derse katılımlarının azaldığını göstermiştir. Dahası yüksek düzeyde anlayış sahibi olan, dostça davranışları sergileyen ve liderlik özelliklerini taşıyan bir öğretmen olarak algıladıklarında derse daha çok katılım gösterdiklerini ve sınav sonuçlarında yükselme kaydettiğini göstermiştir.

Öğretmen ve öğrenci, etkileşimin iki temel boyutunu temsil eder. Etkileşimdeki öğretmenin baskın boyutu, öğrenme durumundaki öğrencilerin pasif dinleyicisine yol açar. Öğrencilerin pasif dinleyici olmaktan kurtararak öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak gerekir. Öğrencilerin derse katılımı, öğretmenin olumlu bir sınıf ortamı yaratması ve öğrencilerle etkileşim kurması ile sağlanabilir.

Bu yazı 29 Mart 2021 tarihinde kategorisinde yayınlandı.
Sonraki Yazı

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram