Okul Çocuk Ve Spor

OKUL ÇOCUK VE SPOR

Değerler; bireyler, grup ya da toplum tarafından önem atfedilen, toplumun büyük kesimince kabul edilen, beğenilen ve arzu edilen şeyler olarak ifade edilmektedir.

Bireylerin toplumun kendilerinden umulan işlevleri yerine getirebilmesi için bazı kuralları özümsemeleri gerekmektedir. Bunların başında bireylerin diğer bireylerle ilişki ve iletişim kurmaları becerileri gelmektedir. Başkalarına zarar vermekten kaçınan, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve topluma uyum sağlayabilen bireyler olmak, ahlak gelişiminin içinde yer alan hususlardır. Çocuklarda ahlaki gelişim ve değerlerin oluşumu erken yaşlarda başlar.
Çocuklar, değerleri, çekirdek aile, bakıcı, medya, arkadaş ve içinde yaşadığı toplumdan öğrenmeye başlarlar. Günümüzde eğitimciler temel değerler ve ahlaki normların gelecek nesillere aktarılmasının bir zorunluluk olduğu konusunda hem fikirdirler. Çünkü toplumların mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri ahlaki değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilmeleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu hususta sorumluluk, büyük ölçüde eğitim kurumlarına düşmektedir.

Günümüzde hayatın olağan akışında, okul başarısının yanında saygı, sevgi, dürüstlük, nezaket, disiplin, temizlik gibi bazı temel değerler de aranır hale gelmiş ve okullarda değerlerin kazanılmasına yönelik olarak değerler eğitiminin verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Beden eğitimi ve spor, genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olup bedensel etkinliklerle bireyin fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal açılardan gelişimini hedefleyen çalışmalardır.

Bir beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, derslerde öğrencilerin bedenleri ve zihinleri aynı anda harekete geçirilerek eş zamanlı olarak uyarılır, öğrencilere güçlüklerin üstesinden gelebilmek için beyin ve vücut sistemlerinin eş zamanlı hareket etmeyi öğrenmelerinin şart olduğunu öğretmeyi hedeflerim. Bu uyarılar, öğrencilerde sağlıklı kişilik ve beden gelişiminin meydana gelmesini sağlar. Beden eğitimi ve spor değerleri akıllara işbirliği, öz disiplin, sportif erdem, duygu kontrolü, takım çalışması, benlik saygısı, özgüven, dayanışma, arkadaşlık, saygı, yardımlaşma, çaba gösterme, mükemmellik, ayrımcılık yapmama, dahil etme, adalet ve eğlence gibi temel insani değerleri çağrıştırmaktadır.

Öğrenme çağındaki çocuklar, örgün-yaygın eğitim ve toplum aracılığıyla bu değerleri öğrenirler ve içselleştirerek hayatlarının bir parçası haline getirirler. Beden ve spor eğitimi, sadece bedenin geliştirilmesi ya da bazı spor dallarının teknik anlamda öğrenilmesinden ibaret olmayıp bireyin bütünsel eğitimi ve gelişimi için elzem olan araçtır. Beden eğitimi ve spor derslerinde sportif değerlerin yani toplumsal-ahlaki değerlerin öğretilmesi de ele alınması gereken önemli bir husustur.

Spor değerleri aynı zamanda toplumsal değerler olarak spor kültürünün de bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda spor kültürünün toplumun tüm kesimlerine ulaştırılarak yaygınlaştırılması aşamasında bence sadece sporun mekanik basamaklarının değil bireylerin bütünsel gelişimleri bakımından söz konusu sportif değerlerin de uygun yol ve yöntemlerle bireylere küçük yaşlardan itibaren aktarılması gerekliliktir.

Geçmişten bugüne beden eğitimi ve spor etkinlikleri öğrencilerin zihnen ve bedenen bir bütünlük içerisinde yetişmesini hedefleyen bir uygulama alanı olarak kabul edilmektedir. Beden eğitimi ve sportif faaliyetler aracılığıyla öğrencinin sporu bir hayat tarzı haline getirerek topluma faydalı bireyler haline gelmeleri hedeflenmelidir.

Genel olarak beden eğitimi ve spor dersi öğretim programlarında bilgi, beceri ve davranışların öğretim programları ile aktarılmasına ilave olarak öğrencilere kazandırılması gereken birçok sportif değerlerin olduğunu da düşünmekteyim.

Sözlerime Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle son vermek istiyorum:
“Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.”

Sevgiyle, sporla ve hoşça kalın.

Serbülent DÖNMEZ
Ortaokul Müdür Yardımcısı

Bu yazı 30 Mayıs 2023 tarihinde kategorisinde yayınlandı.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram