Küçükten Büyüğe Spor

Beden eğitimi ve sporun başlangıç noktasında, önce insan ve insanın ilk temel hareketleri bulunmaktadır. Bu hareketler; yürüme, koşma, tırmanma, çömelme, dönme, yuvarlanma, aşma, asılma, engel altından geçme, sallanma, atma, atlama, zıplama, çekme, itme, uzanma, eğilme gibi hareketlerdir. Okul öncesi beden eğitimi dersleri ise tam bu noktada devreye girer ve temel motor becerilerini geliştirip bir sonraki eğitim basamağına hazırlar. Bu nedenden temel becerilerin doğru bir şekilde öğrenilip gelişmesi için erken yaşta spora başlanması gerekir. 

Küçüklükten alıştırılan spor yaşam tarzı haline gelir. Sporun önemini yaş aldıkça görecek çocuklar, yaşam boyu sporun gerekliliğini kendinden sonraki nesillere de bilinçli bir şekilde aktarır. Bu durum ise  kendinden emin bir toplumu hazırlar.

Spor ve benzeri egzersiz programlarına ya da oyun ile öğretilen, oyun ile sevdirilen spor branşlarına  en  uygun olan zaman 3-4 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığında  sporu benimseyen çocuklar, geleceğe daima umut ışığı yakar. Okul öncesi dönemini sağlıklı bir şekilde geçiren çocukların ileriki dönemlerde gelişimleri sağlam temeller üzerine kurulur. Çocukların gelişiminde beslenme, sevilme, güven içinde olma, önemli olduğu kadar oyun oynama ve hareket etme ihtiyacı da vardır. Hareket ve oyun çocukların gelişimi için önemli ve gereklidir.

 Büyük işler küçük adımlara başlar, sözünü hayata uyarlayıp okul öncesi ile birlikte sporun sağlam temellerle gelişmesi büyük önem taşımaktadır. Beden eğitimi ve spor; araştırıcı düşünmeyi geliştirir, problem çözme becerisi ve kavram gelişimini destekler, bilişsel fonksiyonları aktive eder. Temel hareketlerin gelişimi, küçük ve büyük kas gelişimini ve kas koordinasyonunu destekler, bedensel farkındalığı artırır, fiziksel adaptasyonu geliştirir, yaşam boyu spor alışkanlığının da alt yapısını hazırlar. 

Erken çocuklukta lokomotor ve nesne kontrol becerilerini kapsayan motor beceriler, daha sonraki çocukluk döneminde oyun ve spora katkı sağlar (Güven, 2005).

 Örneğin küçük yaşta başlanılan jimnastik sporu diğer spor branşları için de hazır bulunuşluk sağlar. 

Spor ile birlikte yaşam kalitesi artar. Spor bedenen, ruhen ve sosyal açıdan hayatın her alanında bizimle birlikte gelişen bir tarzdır. Bu tarzı küçük yaşlarda benimsemek daha kolaydır, çünkü küçük yaşlarda doğru yönlendirmeler ile yapılan her şey kalıcı izler ve etkiler bırakır.

 Çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun etkinlik, beden eğitimi programlarıdır. (Özer ve Özer 2012). 

Oyun, okul öncesi yaş grubu için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. Çocuğun sportif aktivitelere katılımı, gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocukların televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik materyallerle geçirdikleri zamanın fazlalığı ve çocukların sürekli oturuyor olmaları sonucunda çeşitli vücut duruş bozuklukları, hareketsizlik ve kilo artışı, kas gücünde azalma ve kemik dokularında bozukluklar görülebilmektedir. Çocukların fiziksel performanslarını artırmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmek amacıyla spor okullarına devam ettikleri görülmektedir (Saka vd, 2008). Diğer bazı alışkanlıklar gibi spor alışkanlığının da temeli küçük yaşlarda atılmaktadır (Özer ve Özer, 2012).

Sporda başarı, küçük adımlarla gelir.

KAYNAKÇA

Güven, N. M. (2005). Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi (4.baskı), Ankara: Kök Yayınevi
MEB.Temel  Eğitim Bölümü .(2013). Okul Öncesi Programı . Ankara
Özer. D. S., Özer. K. (2012). Çocuklarda Motor Gelişim (7.baskı), Ankara: Nobel Yayınları.
Tüfekçioğlu, E. (2008). Okul öncesi 4-6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2). Erişim: http://www.insanbilimleri.com 

 

Bu yazı 31 Ekim 2022 tarihinde kategorisinde yayınlandı.
Sonraki Yazı

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram