Teknoloji ve Günümüz Sanatı

Günümüzde, bilgi üretimine dayalı bilgisayar teknolojisi bütün toplumsal yaşamın dinamiklerini işgal etmekte ve her alanda kendine özgü gerçekliğini hissettirmeyi sürdürmektedir. Bu durum, insan dışında yeni bir bilgi gücünün ortaya çıkışını sağlamış ve toplumsal yapı içerisinde üretilen sanatı da diğer disiplinlerle zorunlu bir ilişki kurma haline getirmiştir. Bilişim teknolojileri, sanatta yeni açılımlar ve oluşumların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Dijital çağın gelişmeleri içerisinde sanat da kendine yer edinerek geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Özünde bir gerçeklik yanılsaması olan sanat, günümüzde neredeyse bütünüyle sanal bir boyutta karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sanat, bir anlamlandırma dizgesi olarak yeni zihinsel çağrışımların tetikleyicisi haline dönüşmüş ve fast-food tüketimine koşut olarak zaman, değerli bir sanallığın tuş basım hızıyla belirlenen anlığına hapsedilmiştir.

Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte gerçeğin anlamı, içeriği, konumu neredeyse tümden değişmiştir. Sanallık artık her alanda ve düzeyde yerleşik gerçeğin yerini almıştır. Dijital Sanat, Yeni Medya Sanatı ya da Sayısal Sanat gibi kavramlarla tanımlanan günümüz sanatı, sadece geleneksel formlarını sanal dünyaya dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda yeni formları, sanat dilini ve yeni sunum alanlarını da oluşturmuştur. Bu doğrultuda sanatın artık, geleneksel olandan ayrıştığını, yeniden tanımlanması ve temellendirilmesinin yapılması zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Sanat, geleneksel, dijital ya da sayısal yöntemlerle yapılsa da özünde kurgusal bir evren tasarımı olarak karşımıza çıkar, hangi gereçlerle yapılırsa yapılsın çağını yansıtan bir olgudur. Sanatı belirleyen onun üretim yöntemleri ya da araçları değil, ortaya koyduğu düşünsel ya da estetik değerler olarak yeniyi üretip üretmediğidir. Sanatın yeniliği ya da özgünlüğü teknikle ilişkilendirilerek açıklanabilecek bir kavram olmasının ötesinde, çağının gerçeği ile ilişkili ve bağlantılı olmasıdır. Sanat özü gereği zaten çağın teknolojik dönüşümlerinden ya da diğer disiplinleriyle ilişkiye girerek kendini dönüştürerek yeni olmasıdır.

Bu bağlamda günümüz sanatı dijital teknoloji kullanarak sanatın ifade biçimlerine yeni olanaklar sağlamış, zenginleştirmiş, sanatsal üretimi kolaylaştırmıştır. Ayrıca yeni estetik ifade biçimleri kazandırmış, sanatta yeni sunum alanları açmış, sanatın kitlelere daha kolay ulaşımına olanak sağlamıştır. Günümüz dijital dünyasında sanat, geçmişte olduğu gibi belirli merkezlerde toplanmış olmanın ötesine geçerek, iletişim teknolojileri ve dijital platformlar sayesinde küreselleşmiştir.

Günümüzde sanat bir yandan geleneksel yöntemlerle ilişkiler kurarak varlığını sürdürürken, öte yandan yeni bir gerçeklik olarak dijital dünyada yoluna devam etmektedir.

Fulya BILDIRCIN

Bu yazı 1 Kasım 2021 tarihinde kategorisinde yayınlandı.
Sitede Arayın

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram